Konditionstest på cykel - Beräkna ditt vo2max

06.01.2016 20:16

Sedan ett tag innan jul och nu fortsatt efter jul, håller vi på med en "testledarutbildning". Detta går ut på att beräkna en persons syreupptagningsförmåga och även ta fram ett så kallat "testvärde". 
Syreupptagningsförmågan säger inte allt, det beror väldigt mycket från person till person hur värdena ser ut och hur dessa bör tolkas. En person som väger lite (60kg) och har en syreupptagningsförmåga på 3 liter/min i jämförelse med en annan person som väger mer (85kg) som har samma upptag kommer inte ha alls samma kondition. Det gäller därför att ta reda på sitt testvärde för att kunna jämföra sig mot andra, vilket man får om man slår ut detta på kroppsvikten. 

Detta testvärde bör ligga över 35 för att man inte ska ligga i en riskzoon för ett antal olika sjukdomar. Ligger man runt 20år bör man försöka uppnå en högre nivå än 35 då denna oftast långsamt sjunker med åren. Vill man må bra även när man är 75år bör man därför försöka lägga ribban högre under sina yngre år. 

Detta är då ett mått på syreupptagningsförmågan vilket resulterar i att man måste utföra konditionsträning för att öka sitt värde. Om man exempelvis enbart gymmar som träningsform kommer man inte öka värdet särskillt mycket. 
 

För att gå vidare till testen så utförs dessa på en speciell cykel då teknik inte spelar så stor roll på en cykel som exempelvis löpning gör. Man kan både göra ett maxtest eller submaximalt test. Det vi gör nu är submaximalt test då det bäst passar alla människor, hur tränad eller otränad personen än är. Detta tar ca 8 minuter i aktiv tid som personen måste cykla. Man cyklar först 4 minuter på ett motstånd (30W / 0.5KP), därefter cyklar man de sista 4 minuterna på ett beräknat motstånd som testledaren kommer fram till när ett par frågor ställts angående träningsvanor. Testet kan jämföras med en rask promenad och är därför inte så värst ansträngande. Det ska därför inte jämföras med ett maxtest då pulsen inte kommer högre än ca 120-150 slag/min under testet. Personen som ska testas bör dock inte ha en sjukdom i kroppen eller svår träningsverk då detta kommer påverka resultatet och testet.

Något som är värt att tillägga är att värdet är beräknat och det finns felmarginal på resultatet. Detta testet kommer däremot ha en väldigt stor träffsäkerhet när det gäller att kontrollera hur man förbättrat sig då testet utförs på exakt samma sätt kommer därför skillnaden mellan värdena på ett bra sätt beskriva hur man förbättrat / försämrat sig under en period. Vill man ha ett 100% träffsäkert resultat bör man testa sig med en mask som mäter exakta syrenivåer. 

Om någon är intresserad finns jag i Jakobsberg på folkhögskolan och har möjlighet att testa dig. Under några veckor kommer jag behöva personer att träna på vilket därför kommer vara helt gratis. Så kontakta mig gärna för att boka en tid.

 


 

 

Kontakt

PT-Lind Jakobsberg, järfälla 0768351710 johanlindgren19@hotmail.com